Masa Rotundă

organizată cu prilejul Zilei Europene a Medierii.

Pe data de 19 ianuarie 2017, Centrul de Promovare a Medierii „ProMediere” în parteneriat cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Biblioteca Publică de Drept și Revista „Moldova în Progres” a organizat Masa Rotundă prilejuită Zilei Europene a Medierii.

La Masa Rotundă au participat mediatori, juriști, avocați, judecători și reprezentanți ai societății civile preocupați de dezvoltarea acestei instituții. Caracterul interactiv și pragmatic al evenimentului a permis un larg schimb de opinii, stabilirea de noi parteneriate și identificarea ideilor de proiect care, în viziunea participanților, pot scoate medierea din impas asigurând o promovare și creștere a încrederii în această nouă metodă alternativă de soluționare a conflictelor.

La eveniment au participat și reprezentanții Ministerului Justiției, fapt care s-a răsfrîns benefic asupra dezbaterilor.

Vorbitorii au abordat mai multe teme de interes comun, împărtășind experiența și propriile viziuni privind diverse aspecte ale medierii. Agenda evenimentului o puteți accesa aici.

Ce se poate face pentru a spori numărul medierilor? În opinia participanților trebuie de lucrat cu elevii și tinerii, care încă din copilărie urmează a fi educați în spiritul soluționării amiabile a conflictelor, prevenirii acestora și preluării unui comportament nonviolent. Totodată, mediatorii ar trebui să stabilească, mențină și dezvolte relații cu organele de drept. Mediatorii nu „concurează” cu alți profesioniști din sectorul justiției, precum se vehiculează de multe ori, ci colaborează, fiecare având rolul și menirea sa. Astfel, consolidarea medierii ar fi benefică întregului sistem judiciar.

Medierea nu este cunoscută în raioane și zonele rurale, unde, de asemenea, este un câmp enorm de acțiune.

Un alt gând care a caracterizat acivitatea a fost că mediatorii ar trebui să „investească în ziua de mâine” promovînd medierea în școli și în instituțiile din sate, educându-și potențialii clienți.

În final participanților li s-a înmânat câte un certificat de participare la Masa Rotundă.

Agenda Mesei Rotunde:

Elena Damaschin – cuvânt de salut

Tatiana Ciaglic – Medierea. Noi perspective/Noi provocări

Victor Cojocari – Gestionarea biroului de mediere

Bîtcă Diana – Raportul medicină, sănătate și mediere

Alexandru Topolenco – Medierea între copii și părinți.